گزارش تجارت‌نیوز از لایحه بودجه سال آینده:

کدام یارانه در سال 1400 پرداخت می‌شود؟

در سال آینده دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین پرداخت می‌شود ولی مبلغ آن نسبت به امسال افزایش نیافته است. همچنین وزارت کار برای سال 1400 موظف است که یارانه نقدی سه دهک را حذف کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز معاون حقوقی رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 1400 را به مجلس تقدیم کرد. براساس اطلاعات این لایحه وضعیت پرداخت هر دو یارانه نقدی و معیشتی به این شرح است:

یارانه نقدی

در کشور حدود 78 میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند. دولت در بودجه سال آینده معادل 42 هزار و 800 میلیارد تومان برای پرداخت این یارانه در نظر گرفته است.

مبلغ این یارانه تغییر نکرده و همان 45 هزار و 500 تومان به‌ازای هر نفری که از ابتدا تصویب شده، در سال آینده نیز پرداخت می‌شود.

یارانه معیشتی بنزین

دولت برای اجرای طرح حمايت معیشتی خانوارها 31 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

60 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه معیشتی را دریافت می‌کنند.

ارقام بودجه تخصیص یافته برای یارانه نقدی و معیشتی در سال 1400 نسب به سال 1399 تغییری نکرده است.

یارانه چند دهک حذف می‌شود؟

علی‌رغم این که ارقام بودجه این دو یارانه تغییر نکرده اما در بند یک تبصره 14 از حذف سه درهک گفته شده است.

طبق این بند، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.»

طبق گفته مژگان خانلو، سخنگو ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه، 78 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، که به نظر می‌رسد طبق لایحه بودجه برآورد می‌شود اگر شناسایی‌ها صورت گیرد احتمالا یارانه 20 میلیون نفر آن در سال آینده حذف شود، که از این طریق در حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع صرفه‌جویی می‌شود.

سه سالی می‌شود که در لایحه بودجه موضوع حذف سه دهک از جمعیت کشور درج می‌شود، اما فقط در سال 98 یک میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شدند. امسال نیز یارانه هیچ کس قطع نشد. باید دید در سال آینده این بند اجرایی می‌شود یا خیر.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند