گزارش تجارت‌نیوز از لایحه بودجه سال 1400:

جزئیات وام نیروهای نظامی در سال 1400

جزئیات وام نیروهای نظامی در سال 1400

در تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده، 4200 میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به نیروهای مسلح در نظر گرفته شده که قرار است در قالب وام ازدواج، ودیعه مسکن، جهیزیه و… به نیروهای نظامی پرداخت شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت هفته گذشته لایحه بودجه سال 1400 را به پارلمان برد، در تبصره 16 این لایحه در دو بند برای پرداخت تسهیلات به نیروهای نظامی دو ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.

وام نیروهای ارتش، سپاه، وزارت دفاع

مبلغ کل بودجه: 4000 میلیارد تومان

  • وام جهیزیه 20 میلیون تومان
  •  وام ازدواج 5 میلیون تومان
  •  وام ودیعه مسکن 30 میلیون تومان

800 میلیارد تومان جهت ساخت یا خرید مسکن برای هر یک از سازمان‌های مذکور تا سقف 100 میلیون تومان به‌ازای هر نفر با بازپرداخت 20 ساله

وام به نیروهای ناجا

بودجه 200 میلیارد تومانی برای پرداخت وام کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانک‌های عامل

  • 70 میلیون تومان وام ودیعه مسکن
  •   20 میلیون تومان وام ازدواج
  •   20 میلیون تومان وام ضروری
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند