وضعیت صدور پروانه ساختمان طی نیمه اول امسال

وضعیت صدور پروانه ساختمان طی نیمه اول امسال

مرکز آمار ایران وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرداری‌های کشور طی نیمه اول امسال را اعلام کرد.

مرکز آمار ایران، نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در نیمه اول سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در نیمه اول سال ۱۳۹۶، تعداد ۳۳ هزار و ۷۰۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۲, ۸ درصد افزایش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۶.۹ واحد بوده است.

تعداد چهار هزار و ۹۰۴ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در نیمه اول سال ۱۳۹۶ صادر شده که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۱۷, ۹ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در نیمه اول سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۲ هزار و ۱۴۰ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۱۲.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و ۲۶۷ مترمربع بوده است.

در نیمه اول سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۶۲ هزار و ۹۰۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۱, ۳ درصد افزایش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۷ واحد بوده است.

تعداد ۶۰ هزار و ۴۳ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۶ صادرشده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۴, ۶ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در نیمه اول سال ۱۳۹۶ حدود ۲۹۹۷۴۵, ۵ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۰.۱ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۴۹۹ مترمربع بوده است.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند