پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان به سازمان‌های اورژانس و هواشناسی کشور

تجارت نیوز

در اجرای ردیف ۳۸ جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۰ به سازمان هواشناسی کشور و سازمان اورژانس کشور ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،  ۱۰۰۰میلیارد ریال در راستای پیش‌بینی و پیشگیری حوادث غیرمترقبه و بر اساس اجرای ردیف ۳۸ جدول مصارف هدفمندی موضوع بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ به سازمان هواشناسی کشور بابت پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه و سازمان اورژانس کشور بابت به روز رسانی و تجهیز آمبولانس تحت عنوان تملک دارایی‌ها و سرمایه ای پرداخت شد.

در این مرحله از واریزی، ۱۳۳ میلیارد ریال به حساب سازمان هواشناسی کشور پرداخت شد تا با جمع کل واریزی ها تا به امروز جمعا ۴۶۶ هزار میلیارد ریال به این سازمان بابت خرید تجهیزات تخصصی برای مقابله و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه اختصاص داده شد.

طبق اعلام اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان اورژانس کشور نیز در اجرای ردیف ۳۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، با دریافت ۸۶۷ میلیارد ریال در این مرحله جمعا هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال برای بروز رسانی و تجهیز آمبولانس از سازمان هدفمندسازی یارانه ها دریافت کرده است.

لازم به توضیح است، عنوان ردیف ۳۸ جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۰ مربوط به پیش بینی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند