اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

چرا پترول تعلیق شد؟

تجارت نیوز

نماد پترول در جریان معاملات امروز که اکثر نمادهای ارز محور روند نزولی داشتند تعلیق شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با توجه به عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان طی نامه شماره مورخ از ناشر درخواست شد علت تاخیر در انتشار اطلاعات با اهمیت را تشریح نماید لذا به منظور بررسی علت عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت نماد معاملاتی تعلیق می‌گردد. به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/08/28 تعلیق می‌گردد.

پترول 17 ابان

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند