کالاها کمتر گران شدند/ کاهش تورم آب،برق و سوخت

تغییرات تورمی در سبد کالا و خدمات شهری بیانگر کاهش روند افزایشی سطح قیمت‌ها در بین اغلب بیش از 25 گروه اساسی در فروردین ماه است.  بعد از آغاز روند کاهشی نرخ تورم از آبان ماه سال 92 تورم کالا و خدمات نیز در سبد مصرفی خانوارها کم و بیش رو به کاهش رفت و

تغییرات تورمی در سبد کالا و خدمات شهری بیانگر کاهش روند افزایشی سطح قیمت‌ها در بین اغلب بیش از 25 گروه اساسی در فروردین ماه است.

 بعد از آغاز روند کاهشی نرخ تورم از آبان ماه سال 92 تورم کالا و خدمات نیز در سبد مصرفی خانوارها کم و بیش رو به کاهش رفت و از شیب گران شدن آن ها در هر ماه کاسته شد.

این در حالی است که بررسی روند افزایش قیمت‌ها در سبد خانوارها در فروردین ماه سال جاری نشان می دهد که در اغلب کالاها تندی افزایش قیمت‌ها کم شده و اکنون به جز چند قلم که با رشد تورم همراه بوده‌اند تقریبا تمامی کالا و خدمات موجود در سبد کالا کمتر از قبل گران شده اند.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در فروردین 93 با کاهش دو درصدی نسبت به اسفند ماه سال قبل به 32.1 درصد و تورم نقطه‌به نقطه نیز با ریزش دو درصد به 17.6 درصد رسیده است.

جزییات تورم در سبد کالا در فروردین 93

خوراکی،آشامیدنی و دخانیات

تورم ماهانه گروه "خوراکی، آشامیدنی و دخانیات" در اسفند ماه با بیش از چهار درصد کاهش به 40.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز به 15.8 درصد رسید.

خوراکیها و آشامیدنی‌ها

تورم این گروه دراولین ماه سال جاری به 40.1 درصد کاهش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی‌ها نیز با کاهش شش درصدی 15.9 درصد رسید.

خوراکی‌ها

تورم ماهانه خوراکی‌ها در فروردین 93 از 43.7 اسفند به 39.7 درصد فروردین کاهش و تورم نقطه به نقطه این گروه نیز از 21.9 به 15.8 درصد افزایش یافت.

نان و غلات

افزایش سطح قیمت‌ها در گروه نان و غلات در فروردین ماه در هر دو شاخص ماهانه و نقطه به نقطه با کاهش بین دو تا چهار درصدی به ترتیب به 29.9 و 10 درصد رسید.

گوشت قرمز و گوشت ماکیان

با وجود اینکه تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش 10 درصدی در اسفند ماه به 7.6 درصد رسیده بود اما در فروردین ماه با رشد حدود چهار درصدی به 11.4 درصد افزایش یافت این در حالی است که تورم ماهانه این گروه با کاهش از 31 درصد به 28.5 رسید.

شیر، پنیر و تخم مرغ

تورم نقطه به نقطه این گروه از 19.7 به 18.1 و تورم ماهانه نیز از 31.9به 29.2 درصد رسید.

روغن ها و چربیها

تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه این گروه اندکی کاهش یافته و به ترتیب با کاهش حدود درصدی از 35.6 به34.3 درصد و از 50 به 48.4 درصد رسیده است.

میوه و خشکبار

روند افزایش قیمت‌ها در این گروه کاهش داشت به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه از 27 به 8.6 درصد و تورم ماهانه نیز از 57 درصد به 50.2 رسید.

سبزیجات

سبزیجات نیز در گروه کالاهای مصرفی قرار دارد که در فروردین ماه از روند افزایشی قیمت آن کاسته شده به طوری که تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهشی قابل توجه از 51.2 به 24.6 درصد و تورم ماهانه آن نیز از 83.4 به 73.9 درصد گزارش شده است.

قند، شکر و شیرینی ها

25.8 درصد تورم نقطه به نقطه و 36.7 درصد تورم ماهانه این گروه دراولین ماه سال گذشته است که در هر دو شاخص کاهش وجود دارد.

چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه

تورم نقطه به نقطه و ماهانه در این گروه درفروردین ماه کاهش یافت. براین اساس تورم نقطه به نقطه با دو درصد کاهش به 20 و تورم ماهانه نیز با پنج درصد کاهش به 48.3 درصد رسید.

دخانیات

تورم نقطه به نقطه دخانیات 10.6 و تورم ماهانه 48.6 درصد است که در هر دو شاخص کاهش وجود دارد.

پوشاک و کفش

پوشاک و کفش که بخش قابل توجهی از هزینه غیر خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می دهد در فروردین ماه 93 با کاهش تورم همراه بود که در این حالت تورم ماهانه39 درصدی و نقطه به نقطه22.9 درصدی برای این ماه در این گروه به ثبت رسید.

مسکن،آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

مجموعه این گروه تغییر تورمی قابل توجهی درفروردین نداشت و نسبتا ثابت ماند به طوری که هر دو رقم تورم ماهانه از 19.8 به 19.9 و نقطه به نقطه نیز در 19.7 درصد ماه قبل ثابت ماند.

مسکن

روند افزایش سطح قیمت‌ها در گروه مسکن در فروردین ماه با رشد همراه بود به گونه ای که تورم ماهانه این کالا از 21.9 اسفند به 22 رسید و تورم نقطه به نقطه آن نیز از 22 درصد به 21.7 کاهش یافت.

اجاره

تورم در نرخ اجاره افزایش یافت به طوری که از 21.7 اسفند به 21.9 درصد فروردین رسید.

آب،برق و سوخت

تورم تک رقمی قیمت حامل های انرژی نیز به روند کاهشی خود ادامه داد تا جایی که در مجموع از 7.5 درصد اسفند به هفت درصد فروردین رسید. این در حالی است که تغییرات قیمتی این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل بااندکی رشد از 4.7 درصد به 6.9 افزایش یافته است.

بهداشت و درمان

تورم ماهانه در حوزه بهداشت و درمان از 38.8 درصد به 38.9 و تورم نقطه به نقطه نیز از 35.8 به 33.9 درصد رسید.

حمل و نقل

تورم نقطه به نقطه حمل و نقل به 15.6 درصد افزایش و ماهانه آن به 31.3 درصد کاش یافت.

ارتباطات

تورم نقطه به نقطه در گروه ارتباطات که در اسفندماه پنج درصد کاهش یافته و 5.9 درصد ثبت شده بود در فروردین نیز ثابت ماند اما تورم ماهانه این گروه با 0.7 درصد کاهش به 10.2 درصد رسید.

تفریح و فرهنگ

روند افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل در حوزه تفریح و فرهنگ با کاهش دو درصدی نسبت به اسفند ماه به 13.6 درصد در فروردین رسید. ریزش تورم ماهانه این گروه نیز حدود چهار درصدی بود و به 5.8 درصد کاهش یافت است.

آموزش

15 درصد تورم نقطه به نقطه ثابت مانده و 13.7 درصد تورم ماهانه افزایش یافته آموزش در فروردین 93 است.

هتل و رستوران

در ماه ابتدایی سال جاری تورم در قیمت هتل و رستوران هم کاهش یافت و از35 درصد به 33.4 رسید.

کالا و خدمات متفرقه

تغییرات تورمی در بخش کالا و خدمات متفرقه نیز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت بر این اساس تورم کالا از 39.1 درصد به 20.8 و تورم خدمات نیز از 23.7 به 3.3 درصد کاهش یافت.

 

ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند