گزارش تجارت‌نیوز از تسهیلات پرداخت شده در 4 ماهه ابتدایی امسال

کاهش سهم مسکن از وام‌های بانکی / بخش خدمات بیشترین وام بانکی را دریافت می‌کند

کاهش سهم مسکن از وام‌های بانکی / بخش خدمات بیشترین وام بانکی را دریافت می‌کند

در بین بخش‌های مختلف اقتصادی تنها بخش مسکن و ساختمان با افت تسهیلات دریافتی مواجه شده است. بخش مسکن و ساختمان در چهار ماهه نخست سال جاری با افت 15 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 2.4 هزار میلیارد تومان از وام‌های بانکی‌اش کاسته شد و به 12.6 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک‌ها میزان تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی را افزایش دادند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی بالغ بر 218 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در چهار ماهه نخست امسال در بخش خدمات صورت گرفته، به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری 88 هزار میلیارد تومان معادل 40.5 درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

بخش صنعت و معدن نیز با 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی 27 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است.

در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تسهیلات پرداختی در بخش متفرقه در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد را داشته، به طوری که تسهیلات پرداختی به این بخش با رشد 137 درصدی از 130 میلیارد تومان به 310 میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین بخش‌های مختلف اقتصادی تنها بخش مسکن و ساختمان با افت تسهیلات دریافتی مواجه شده است. بخش مسکن و ساختمان در چهار ماهه نخست سال جاری با افت 15 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 2.4 هزار میلیارد تومان از وام‌های بانکی‌اش کاسته شد و به 12.6 هزار میلیارد تومان رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند