تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

افزایش 300 درصدی فروش نفت در بودجه/ استقراض 75 هزار میلیاردی از صندوق توسعه (جدول)

در بودجه 1400 درآمدهای حاصل از مالیات 26.6 درصد و درآمد فروش نفت 314 درصد نسبت به سال 99 افزایش پیدا کرده آن هم درحالی که تحقق درآمدهای بودجه امسال نیز در این دو بخش دور از انتظار بوده و هست. علاوه بر این کسری تراز مالی 1400 نیز نسبت سال جاری 300 درصد بیشتر شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت لایحه بودجه 1400 را به مجلس فرستاد. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد در این شرایط بسیار خوشبینانه است و تحقق بسیاری از درآمدهای آن دور از انتظار است. بودجه‌ای که در آن دولت باید ظرف یکسال 199 هزار میلیارد تومان نفت بفروشد و در شرایط کرونا و رکود اقتصادی، 247 هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد.

دولت مبلغ  1988.7 هزار میلیاردی بودجه کل در سال 99 را با اعمال بیش از 22 درصد رشد به 2435.7 در سال 1400رسانده است.

او در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است.

منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و …) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است.

منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزارمیلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد که با بودجه شرکت‌های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

هزینه‌ها

در بخش مصارف؛ هزینه های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.‌

اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است این یعنی رشدی ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ داشته است.

درآمدها

در بخش درآمدها پیش‌بینی دولت بر این است که در سال ۱۴۰۰ بتواند ۲۴۷ هزارمیلیارد تومان از محل مالیات درامد کسب کند. این درحالی است که سال گذشته تنها 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته بود.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاک دولت تشکیل می‌شود نیز در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

از این 225 هزار میلیارد تومان 199هزار میلیارد تومان آن مختص فروش نفت، 25 هزار میلیارد تومان آن از محل فروش ساختمان‌ها و اراضی دولتی و هزارمیلیارد تومان باقی‌مانده آن نیز از فروش طرح‌های عمرانی دولت تامین خواهد شد.

این منبع درآمدی که جزئی از منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰ است در سال جاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده که 48 هزار میلیارد آن مربوط به فروش نفت و مابقی فروش املاک بود. حالا این جمع با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است.

واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس

همچنین پیش‌بینی شده از فروش، واگذاری و یا تبدیل دارایی‌های دولت(شرکت‌های دولتی) سال آینده 95 هزارمیلیارد تومان نصیب دولت شود. این رقم در بودجه سال جاری 50 هزارمیلیارد کمتر یعنی 45 هزارمیلیارد تومان برآورد شده بود.

جمع واگذاری دارایی‌های مالی برای سال 1400 نیز 298 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 125 هزارمیلیارد تومان آن از محل فروش اوراق است. با توجه به این که درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی در لایحه بودجه 99، 80هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود یعنی حدود 56.66درصد افزایش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده است.

استقراض از صندوق توسعه ملی

بودجه شرکت‌های دولتی نیز برای امسال 1483.9 هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده بود و حالا به 1561.9هزار میلیارد تومان رسیده است.

صمنا بر اساس آنچه در جدول مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی دولت آمده سال آینده قرار است 75.5 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استقراض شود.

به طور کلی درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود ۲۸۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۷.۶ هزارمیلیارد تومان برای سال آینده می‌رسد.

حدود ۷۸ درصد از این درآمدها را درآمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال جاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل ۱۷ درصد دارند.

بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی بودجه از حدود ۱۴۷.۲ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ به ۳۱۹.۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و این یعنی 300 درصد افزایش.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند