تجارت‌نیوز بررسی کرد:

گرانی 8.5 درصدی برق در بهار امسال

تجارت نیوز

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در بهار سال جاری به 133.23 واحد رسیده که نسبت به بهار سال 1396 (تورم نقطه به نقطه) 8.5 رشد داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در بهار سال جاری به 133.23 واحد رسید.
تورم تولید کننده برق در بهار سال 1397 نسبت به بهار سال 1396 (تورم نقطه به نقطه) 8.5 درصد بوده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده برق (تورم چهار فصل منتهی به بهار سال 1397) منفی 4.6 درصد بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعت‌های اوج مصرف در بهار سال 1397 با رشد 11.9 درصدی نسبت به بهار سال گذشته به عدد 132.12 واحد رسیده است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعت‌های میان‌بار در دوره مذکوربه 134.4 رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل 22.6 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.
همچنین بر اساس این گزارش قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعت‌های کم‌بار در بهار سال 1397 نسبت به فصل قبل تورم 5.1 درصدی و نسبت به بهار سال گذشته تورم 4.5 درصدی داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند