گزارش تولید محصولات معدنی‌ در سال ۱۴۰۰

گزارش تولید محصولات معدنی‌ در سال ۱۴۰۰

آن طور که گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید محصولات منتخب معدنی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ کاهش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار تولید محصولات منتخب معدنی در سال گذشته (۱۴۰۰) بیش از نیمی از محصولات منتخب معدنی، با کاهش میزان تولید نسبت به دو سال پیش (۱۳۹۹) مواجه شده‌اند.

رشد چند محصولی که افزایش تولید داشته‌اند نیز نهایتا ۲۵ درصد بوده است.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت به نقل از ایسنا، در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰، ۵۷۱ هزار و ۱۰۰ تن شمش آلومینیوم با ۲۵.۱ درصد افزایش نسبت به ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ با ۴۵۶ هزار و ۴۰۰ تن تولیدی، بیشترین افزایش تولید محصولات منتخب معدنی را بوده است.

پس از شمش آلومینیوم، بیشترین رشد تولید را شیشه جام به خود اختصاص می‌دهد. از یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۰۰ تن تولیدی در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۰ رسیده و افزایش ۱۷.۳ درصدی تولید این محصول معدنی را رقم زده است.

تولید ظروف چینی نیز در سالی که گذشت نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ قریب به ۱۰ درصد (۹.۱ درصد) بیشتر شده و به ۶۱ هزار تن رسیده است. در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹، میزان تولید این محصول ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن ثبت شده است.

کدام محصولات کمترین میزان رشد را داشته‌اند؟

کمترین میزان رشد تولید محصولات منتخب معدنی متعلق به کاتد مس و آلومینا است که به ترتیب ۲.۸ درصد و ۰.۷ (هفت دهم) درصد رشد تولید داشته‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آن، ۲۹۹ هزار تن کاتد مس و ۲۳۰ هزار و ۷۰۰ تن آلومینا تولید شده است.

میزان تولید این دو محصول معدنی در مدت یکسال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۹۰ هزار و ۸۰۰ تن برای کاتد مس و ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ تن برای آلومینا ثبت شده است.

در مقابل اما تولید فولاد خام کمترین افت تولید (۲.۱ درصد) و تولید چینی بهداشتی ( ۱۶.۴ درصد) بیشترین افت تولید را نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته‌اند.

از فروردین ماه تا پایان سال گذشته ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فولاد خام و ۷۲۷ هزار و ۸۰۰ تن ظروف شیشه‌ای تولید شده که نسبت به ۲۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۷۰۰ تن فولاد خام و ۷۴۴ هزار و ۷۰۰ تن ظروف شیشه‌ای تولید شده در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲.۱ و ۲.۳ درصد کاهش تولید داشته‌اند.

محصولات فولادی نیز در ۱۲ ماه ۱۴۰۰ با افت پنج درصدی تولید ۲۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تن تولید شده است. در مجموع ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۲۰۰ تن محصولات فولادی تولید شده بود.

پس از محصولات فولادی، سیمان نیز ۹.۱ درصد کاهش تولید را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه کرده و از ۶۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۰۰ تن به ۶۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است.

کنسانتره زغال‌سنگ و چینی بهداشتی نیز بیشترین کاهش تولید را داشته‌اند. در ۱۲ ماه سال گذشته به‌ترتیب یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ و ۹۸ هزار و ۶۰۰ تن چینی بهداشتی تولید شده که به نسبت یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۸۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ و ۱۱۸ هزار تن چینی بهداشتی تولید شده در مجموع یکسال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۲.۸ و ۱۶.۴ درصد افت تولید داشته‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند