وزیر راه و شهرسازی:

۱۹ میلیون حاشیه‌نشین در ایران زندگی می‌کنند

تجارت نیوز

وزیر راه و شهرسازی گفت: جمعیت شهری ایران حدود ۵۹ میلیون نفر است و میزان حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در بافت‌های فرسوده و سایر بافت‌ها حدود ۱۹ میلیون نفر در سطح کشور است.

عباس آخوندی عصر پنجشنبه در نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: وضعیت زندگی شهروندی در کشور نامناسب است و این تنها به سیستان و بلوچستان اختصاص ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: جمعیت شهری ایران حدود ۵۹ میلیون نفر است و میزان حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در بافت‌های فرسوده و سایر بافت‌ها حدود ۱۹ میلیون نفر در سطح کشور است.

وی گفت: یعنی حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور در وضعیت نابسامانی زندگی می‌کنند که تا ۴۱ درصد هم متغیر است.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: آمار سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۰ نشان می‌دهد که جمعیت روستایی ۲ درصد کاهش و شهری ۲ درصد افزایش یافته است و جمعیت روستایی به صورت ملی نزول دارد.

وی ادامه داد: در برنامه‌ریزی مسکن در حوزه شهری باید روی بافت حاشیه‌نشینی متمرکز شد تا منابع به درستی هزینه و بهره‌وری داشته باشد.

وی گفت: حاشیه‌نشینی یک مسئله ملی است و به همین علت برگزاری جلسات ستادهای بازآفرینی شهری در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها پیش‌بینی شد.

آخوندی تصریح کرد: نیاز به یک نوع همگرایی افقی و همراهی بین وزارتخانه‌ای و در سطح شهرستان‌ها نیز ایجاد هماهنگی بین نیروهای محلی برای رفع معضلات حاشیه‌نشینی در بخش‌های مختلف وجود دارد.

وی افزود: برش افقی برنامه‌ریزی با همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مختلف در حاشیه شهرها در جهت افزایش کیفیت زندگی مردم و حتی در حوزه مسکن این روش کارآمدتر و ارجح‌تر است.

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مشکل بافت‌های حاشیه‌نشین نداشتن هویت محله‌ای است، ادامه داد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی تعریف محله است و این محلات ساختار خودش را از حیث امکانات از جمله مدرسه، مسجد ،بازار و روابط اجتماعی می‌خواهد و تنها روی نقشه نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سیاست محله‌محوری باید محور تمام برنامه‌ریزی‌ها تعریف شود، افزود: پیشنهاد ما این است که هرجا زمین دارید چه از محل اراضی خالصه و چه سازمان ملی زمین و مسکن، افراد متقاضی با دریافت وام با نظارت نظام مهندسی نسبت به بهسازی و ارتقای سکونتگاه‌ها اقدام کنند.

وی گفت: نیاز به ایجاد مدارس در مناطق حاشیه‌نشین بسیار جدی و ضروری است که در صورت انعکاس جدی آن، در سطح مرکز از طریق رئیس جمهور پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم برای پیوستن حاشیه به متن اینکه سازمان اجتماعی را بپذیریم بنابراین در ابتدا باید فضای عمومی و شاکله شهری را ایجاد کنیم زیرا مکان فاقد خیابان، ساختار اجتماعی و هویت هیچ ارزشی ندارد.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد فضای عمومی با تمام امکانات اعم از خانه سلامت، بهداشت، مدرسه و تامین قیر برای آسفالت معابر در سکونتگاه‌های غیررسمی، حاضر به هر نوع همکاری و کمکی است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند