بیش از 200 هزار زن تهرانی تنها زندگی می‌کنند

بیش از 200 هزار زن تهرانی تنها زندگی می‌کنند

آمارها به ما می‌گویند در حالی در سال 1395 معادل 12.7 درصد از خانوارهای کشور دارای سرپرست زن بوده‌اند، که این آمار برای سال 1385 و 1390 به ترتیب برابر با 9.5 و 12.1 درصد بوده است که نشان از افزایش آن دارد.

میلاد مرادی: در ایران بنا به علت‌های گوناگون تعداد زنانی که سرپرستی خانواده را بر عهده می‌گیرند، قابل‌توجه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش جدید خود تحت عنوان «بررسی آماری ویژگی‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار»، به وضعیت این قشر از جامعه پرداخته است.

آنگونه که گزارش مذکور روایت کرده در سال 1395، سرپرستی بیش از سه میلیون از 24 میلیون خانوار کشور بر عهده زنان بوده است. در واقع سرپرستی 12.7 درصد از خانوارهای کشور بر عهده زنان سرپرست خانوار است. بررسی آمارها نشان از افزایش قابل‌توجه زنان سرپرست خانوار است.

آمارها به ما می‌گویند در حالی در سال 1395 معادل 12.7 درصد از خانوارهای کشور دارای سرپرست زن بوده‌اند، که این آمار برای سال 1385 و 1390 به ترتیب برابر با 9.5 و 12.1 درصد بوده است که نشان از افزایش آن دارد.

دراین میان آمار تعداد زنان خود سرپرست نیز قابل‌توجه است. زنان خودسرپرست آن دسته از زنان سرپرست خانوار هستند که تنها زندگی می‌کنند. آمار زنان خودسرپرست طی دوره ده ساله حاکی از رشد 2.3 درصدی دارد. به نحوی که در سال 1395، معادل 44.4 درصد از زنان سرپرست خانوار را زنان خودسرپرست تشکیل می‌دهند.

گزارش مذکور تاکید می‌کند که به طور کلی میل به زندگی مجردی در میان زنان در حال افزایش بوده است. هر چند که گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که به طور کلی علاوه بر زنان، گرایش به زندگی مجردی در کل کشور افزایش یافته است.

آنگونه که گزارش وزارت کار روایت کرده، در سال 1385 معادل 10.4 درصد از سرپرست خانوارهای کشور را زنان تشکیل داده‌اند. این امار برای سال 1390 معادل 13.7 درصد بوده است. در نهایت در سال 1395 معادل، 14.5 درصد از سرپرستان خانوارهای کشور را زنان تشکیل داده‌اند که نشان از رشد قابل‌توجه طی 10 سال اخیر دارد.

محاسبات گزارش مذکور نشان می‌دهد که در سال 1395، بیش از 16 هزار از زنان سررپرست خانوار در کشور، خانوارهای7 نفره و بیشتر را اداره کرده‌اند. همچنین بیش از 29 هزار و 840 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار، به ترتیب خانوارهای 6 و 5 نفره را اداره کرده‌اند.

اما بررسی آمار زنان سرپرست خانوار در استان‌های مختلف کشور نیز درخور توجه است. شاید برای تعیین استانی که بیشترین جمعیت زنان سرپرست خانوار را دارد، انگشت‌ها به سمت نام استان تهران برود. چرا که جمعیت بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارد. اما آمارها چیز دیگری را بیان می‌کند.

آنگونه که گزارش وزارت کار روایت کرده، استان سیستان‌و‌بلوچستان با 18.1 درصد رکوردار زنان بیشترین زنان سرپرست خانوار است. به نحوی که بیش از 120 هزار نفر از خانوارهای این استان را زنان اداره می‌کنند.استان کردستان نیز دارای کمترین میزان زنان سرپرست خانوار است.

همچنین آمارهای گزارش فوق حاکی از آن است که بیش از 260 هزار نفر از زنان تهرانی به صورت مجردی زندگی می‌کنند که در قالب زنان خودسرپرست قرار می‌گیرند و بیش از 38 هزار نفر از آنان شاغل هستند. این آمار برای استان خراسان جنوبی بیش از 13 هزار نفر است. اما با این حال، این استان رکوردار بیشترین زنان خودسرپرست بوده، به نخوی که 57 درصد از زنان سرپرست خانوار در این استان خودسرپرست هستند.

این آمارها همچنین به ما می‌گویند که بیش از 2 میلیون و 303 هزار از خانوارهای دارای سرپرست زن در نقاط شهری و بیش از 750 هزار نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند. همچنین در سال 1395، نرخ بیکاری در میان زنان سرپرست خانوار معادل 7.9 درصد و در میان زنان خودسرپرست معادل 8.2 درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند