5 درصد سهام پست بانک دوباره در بورس عرضه می شود

پنج درصد از سهام پست بانک به قیمت پایه 11 هزار و 919 ریال برای دومین بار در روز 27 اسفند ماه در بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد. سازمان خصوصی سازی قصد دارد به وکالت از وزارت امور اقتصادی و دارایی 28 میلیون و 57 هزار و 150 سهم پست بانک معادل 5 درصد

پنج درصد از سهام پست بانک به قیمت پایه 11 هزار و 919 ریال برای دومین بار در روز 27 اسفند ماه در بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد.

سازمان خصوصی سازی قصد دارد به وکالت از وزارت امور اقتصادی و دارایی 28 میلیون و 57 هزار و 150 سهم پست بانک معادل 5 درصد سهام این شرکت را در روز 27 اسفند ماه در بورس اوراق بهادار عرضه کند.

این تعداد سهام به صورت 40 درصد نقد و بقیه اقساط 2 ساله است و با قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه 15 درصد، به شرط آنکه از 11 هزار و 919 ریال کمتر نباشد، واگذار خواهد شد و مهلت پرداخت وجه نقدی نیز 20 روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت تعیین شده است.

پیش تر این میزان سهام پست بانک با همین قیمت پایه و شرایط واگذاری در روز دوم بهمن امسال در بورس عرضه شد که خریدار نداشت.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند