اقتصاد جهان

آیا دستور اجرایی ترامپ صادرات میعانات گازی ایران را هم تحریم کرده است؟

آهنگ رشد تولید نفت آمریکا کند شد

چگونه آرژانتین در دام بحران ارزی افتاد؟

به واشنگتن گفتیم واردات نفت ژاپن از ایران نباید به دلیل تحریم‌ها مختل شود

قیمت برق و گاز در انگلیس افزایش می‌یابد

بزرگ‌ترین مشتریان نفت ایران پس از تحریم چه کردند؟