بانک و بیمه

بانک‌های زیان‌ده ایران را ونزوئلا می‌کنند

بانک‌ها مسئول جبران خسارت دارندگان کارت به دلیل نبود OTP شدند

تجدیدنظر در اعطای مجوز بانک‌های خصوصی

پیش‌نیازهای تغییر ساختار در مدیریت بانک‌ها

امکان افزایش نرخ سود بانکی نیست

استفاده از OTP الزام آور می‌شود