استفاده از رمزریال به‌طور آزمایشی آغاز شد

استفاده از رمزریال به‌طور آزمایشی آغاز شد

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: تا الان به مبلغ یک میلیارد تومان رمزریال تولید شده و بین تعداد محدودی توزیع شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: تا الان به مبلغ یک میلیارد تومان رمزریال تولید شده و بین تعداد محدودی توزیع شده است. در دو بانک ملی و ملت این کار انجام می‌شود و دو فروشگاه برای استفاده تعیین شده است.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم تا پایان شهریور رمزریال به مرحله آزمایشی رسمی برسد؛ البته در این مرحله هم رمزریال در اختیار همه قرار نخواهد گرفت.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند