آینده بازار ارز در سال جدید

بدون این که بخواهم دلایل روندهای نرخ ارز را توضیح دهم، تنها به این روندها اشاره می‌کنم. بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و شرایط تحریمی سال 1398، روندهای زیر در بازار ارز قابل پیش‌بینی است.

اول، بازار ارز التهابات سال گذشته را نخواهد داشت ولی  این بازار همراه با التهاب خواهد بود. به عبارت دیگر ارز دارای نوسان کمتری نسبت به سال گذشته است.

دوم، اخبار سیاسی و تحریمی به شدت بازار ارز را ملتهب می‌کند. بنابراین ارز در سال جاری بیشتر یک متغیر سیاسی است تا اقتصادی.

سوم، دلار در سال جاری دارای روندی صعودی با شیب کم خواهد بود، مگر اینکه اتفاق سیاسی پیش‌بینی نشده‌ای اتفاق بیفتد.

چهارم، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی در مقایسه با سال گذشته قدرت کمتری در کنترل بازار داشته باشد.

پنجم، کنترل‌های بانک مرکزی روی بازار پول و ارز بیشترخواهد شد و این کنترل‌ها در شرایط پرالتهاب ممکن است به حساب‌های پس‌انداز هم کشیده شود.

ششم، احتمال افزایش بیشتر یورو و ین ژاپن نسبت به دلار آمریکا وجود دارد. هر چند که افزایش یورو با موانع جدی مواجه است، بنابراین افزایش محدودی خواهد داشت.

هفتم، بازار دلار کماکان بازار کنترل شده‌ای خواهد بود و بنابراین تقاضای سوداگری بیشتر به سمت طلا حرکت خواهد کرد. بنابراین شکل‌گیری حباب در بازار طلا بسیار محتمل است.

هشتم، کماکان بازار ارز و طلا رشد یابنده‌ترین بخش‌های بازار در سال جاری خواهند بود.

نهم، کاهش قیمت دلار از نظر اقتصادی غیرمحتمل است ولی با گفتگوهای سیاسی امکان کاهش قیمت دلار تا ده هزار تومان هست. هر چند که احتمال گفتگوهای سیاسی با آمریکا بسیار کم است.

دهم، ارز در سال جاری همانند سال قبل راهبر اقتصاد ایران است و بنابراین برای فهم اقتصاد ایران باید تحولات بازار ارز مورد توجه قرار گیرد.

یازدهم، اگر کسی به درآمد ارزی دسترسی داشته باشد سال جاری برایش پر از فرصت است، بنابراین بهترین استراتژی برای افراد و شرکت‌ها دسترسی به درآمدهای ارزی از طریق فعالیت‌های بین‌المللی است.

نظرات