نوسانات بازار نفت و بازیگران اصلی آن

در روز گذشته خبر کاهش صادرات نفت عربستان سعودی جزو حوادث مهم اقتصادی بوده است که تاثیر آن را امروز بر قیمت نفت شاهد بودیم. آیا این اتفاق مطلوب شرکت‌های بزرگ، بازار سهام و بزرگان جهان نفت است؟ آیا تاثیر اقتصادی آن بیش از اندازه زیاد نبوده است؟

ابتدا باید بدانیم بازار نفت دارای ذی‌نفعان و بازیگران متفاوتی است که خواسته مطلوب آنها بعضا نه‌تنها متفاوت بلکه متناقض و متضاد است. این بازیگران اصلی چه کسانی هستند؟ شاید بتوانیم آنان را به چند گروه اصلی تقسیم کنیم:

_ صادرکنندگان منطقه‌ای نفت. این گروه خواهان امنیت در منطقه بوده و حفظ بازار، وضعیت موجود و انجام تعهدات برای آنها حائز اهمیت ویژه‌ای است.

_ صادرکنندگان فرامنطقه‌ای نفت و صادرکنندگان آفریقایی و خارج از اوپک همچون ایالات متحده. این کشورها از بالا رفتن بهای نفت منتفع شده و چنانچه منافع ژئوپلتیکی خاصی نداشته باشند به این امر راضی هستند.

_ خریداران آسیایی، هند و چین. این واردکنندگان بزرگ نفت از افزایش قیمت نفت متضرر خواهند شد و در بلندمدت به سوی انرژی‌های جایگزین حرکت خواهند کرد.

_ معامله‌گران بورس‌های بین‌المللی نفت و انرژی. این مجموعه از بورس‌بازان، بیمه‌گران، سیاست‌گذاران و سیاستمداران فی‌النفسه به دنبال تغییراتت برنامه‌ریزی شده هستند. یعنی در زمان کاهش بهای نفت، محموله‌ها را به صورت حواله‌های بلندمدت خریداری و در بهای بالا به صورت فروش محمولات موردی عرضه می‌کنند.

اما آیا ایالات متحده از قیمت بالای نفت راضی است؟

به نظر می‌رسد در سال گذشته سیاست دولتی و سیاست اقتصادی در ایالات متحده به همگرایی رسیده است و شاهد هستیم جایگزینی افراد و سیاست‌مداران طبق اصول و دکترین درازمدت صورت نپذیرفته و بیشتر در پی موج‌سازی و موج‌سواری اقتصادی از اتفاقات است.

در پی افزایش تولید نفت شیل که ایالات متحده را به صادرکننده بالفعل نفت و محصولات پایه پتروشیمی تبدیل کرده است، پیش‌بینی می‌شود روند آتی عملکرد دولت کنونی ایالات متحده بر محورهای زیر و استفاده یا همراهی با اتفاقاتی است که بر این مسیر حرکت کنند:

_ صادرات حداکثری نفت و محصولات پایه پتروشیمی با حداکثر بها به اروپای غربی و آسیای شرقی.

_ سهمیه‌بندی و اعمال تعرفه صادراتی و کنترل قیمت بنزین در ایالات متحده آمریکا.

_ افزایش حداکثری قیمت نفت برای هند و چین و برزیل و سایر کشورهای در حال توسعه و سلب امکان رقابت آنها در بازار کومودیتی‌ها و نهایتا تحمیل رکود.

_ استفاده از شرایط پایین کشورهای رقیب در جهت چانه‌زنی موثر و رسیدن دور جدید اهداف اقتصادی و ادامه و گسترش فزاینده اهداف.

نظرات