برچسب: اخبار جعلی
2 مطلب

اتحاد غول‌های فناوری برای حذف اخبار جعلی از فضای مجازی

«اخبار جعلی» بحران مدرن خبر رسانی