برچسب: اینترنت اشیا
16 مطلب

ابزاری بهتر از فناوری اطلاعات برای نظارت بر بازار وجود ندارد

افزایش فرصت‌های استارتاپی اینترنت اشیا

حمایت از استارتاپ‌های اینترنت اشیا

ماهواره اشیا جایگزین اینترنت اشیا می‌شود

تلویزیون‌های هوشمند هم هک می‌شوند؟

سطوح اشیا هوشمند می‌شود!

نگرانی درباره امنیت سایبری در شهرهای هوشمند

اصلی‌ترین عامل آشوب در پنج سال آینده

  1. 1
  2. 2