برچسب: بخش خصوصی
4 مطلب

تجهیز ۵۰ هزار روستا به اینترنت پرسرعت

تعرفه‌ اینترنت موبایل زیر قیمت است!