برچسب: ربات
5 مطلب

رباتی که نشتی آب را شناسایی می‌کند

سگ رباتیک رقیب سگ‌های واقعی شد