برچسب: شرکت سامسونگ
13 مطلب

تولید گوشی سامسونگ در چین رسما متوقف شد

درآمد سامسونگ نصف شد

سامسونگ تلویزیون عمودی تولید کرد

تولیدکنندگان آسیایی موبایل از آمریکا جلو زدند