برچسب: فوتبال
3 مطلب

ظهور استارتاپ‌ها در فوتبال! / تبلیغات نشانه بزرگی استارتاپ‌ها‌ نیست؛ موتور محرکه است

حضور استارتاپ‌ها در فینال آسیا!

استارتاپ‌های نوظهور فوتبالی؛ پیوند دانش و توپ