تکرار کاهش میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران

تکرار کاهش میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران

بر اساس گزارش سایت اسپیدتست میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران دو رتبه کاهش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سایت اسپیدتست سرعت و کیفیت اینترنت همه کشورهای جهان را می‌سنجد و هر ماه میزان افزایش یا کاهش سرعت را با رتبه‌بندی آن‌ها نشان می‌دهد.

به نقل از سیتنا، شیوه کار سایت اسپیدتست این است که برای سنجیدن سرعت اینترنت، با یک سرور انتخاب شده که پیش‌فرض آن نزدیک‌ترین سرور کشورهاست، شروع به کار می‌کند. بخش قابل‌توجهی از اینترنت مصرفی در کشور اینترنت بین‌الملل است، اما معیار سنجش این سایت، اینترنت داخلی کشورهاست و به همین دلیل کارشناسان معتقدند داده‌های این سایت نمی‌تواند معیار درستی براس سنجیدن سرعت اینترنت باشد. شاید به همین دلیل است که با وجود محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی به پلتفرم‌های متخلف خارجی در کشور، رتبه سرعت اینترنت ایران در دو ماه گذشته مورد بررسی ۲۱ رتبه ارتقا یافته است.

این وب‌سایت، برای سنجش رتبه و کیفیت اینترنت در کشورهای جهان، از دو شاخص میانه Median و میانگین Mean استفاده می‌کند. شاخص «میانگین» همان حد متوسطی است که از یک گروه در نظر می‌گیرند، اما «میانه» نقطه وسط داده‌های آماری است. در این گزارش از هر دو شاخص میانه و میانگین برای بررسی وضعیت اینترنت کشورهای جهان استفاده شده است.

تازه‌ترین آماری که اسپیدتست ارائه کرده، نشان می‌دهد سرعت اینترنت ثابت و سیار ایران در ماه «اکتبر» (از 9 مهر تا 9 آبان‌ماه) بر اساس دو شاخص میانگین و میانه با افزایش رو‌به‌رو شده است و فقط میانگین وضعیت اینترنت ثابت دو رتبه کاهش داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند