برچسب: آب و برق
5 مطلب

تهیه نقشه راهی برای آب و برق با توجه به وضعیت بحرانی کشور

افزایش قیمت آب و برق پرمصرف‌ها در سال آینده

مصوبه مجلس کام شمالی‌ها را تلخ کرد