برچسب:

آب و برق

17 مطلب

آیا تابستان امسال قطعی برق داریم؟

برق مجانی بیشتر شامل حال روستاییان می‌شود

تا پایان دولت ۵۸ سد را به افتتاح خواهیم رساند

آب و برق كدام مناطق سيل زده قطع است؟

آب و برق گران نمی‌شود

تهیه نقشه راهی برای آب و برق با توجه به وضعیت بحرانی کشور

  1. 1
  2. 2