برچسب:

آب کشاورزی

8 مطلب

شالیکاران مصرف آب کشاورزی را مدیریت کنند

افزایش ۳۰ درصدی تولید در بخش کشاورزی

ضرورت مدیریت در توزیع آب کشاورزی

آخرین وضعیت ٣ طرح عظیم آبیاری کشور