برچسب:

آلومینیوم

59 مطلب

شرکت تویوتا به آمریکا هشدار داد

عرضه 19.5 درصد سهام آلومینیوم تا آخر بهمن

دور جدید رویارویی تجاری آمریکا و چین

حمایت کرباسیان از تصمیم شورای رقابت

وضعیت پرحاشیه شرکت آلومینیوم ایران

آمریکا عوارض گمرکی برای آلومینیوم چین وضع کرد

قیمت انواع فلزات در بازار بورس لندن

قیمت مس و آلومینیوم کاهش یافت

احداث کارخانه تولید کک نفتی در دستور کار پژوهشگاه نفت

توافق ایران و گینه کوناکری برای تولید و انتقال بوکسیت به ایران