برچسب:

آیت الله هاشمی

3 مطلب

آیت‌الله هاشمی برای نظر دیگران ارزش قائل بود

آیت‌الله هاشمی با صبوری برای دستیابی به ایرانی آزاد و آباد تلاش کرد