برچسب: اخراج
3 مطلب

توییتر ۳۰۰ نفر از کارمندان خود را اخراج می‌کند

کارگرانی که به وزیر کار نامه انتقادی نوشتند اخراج شدند