برچسب:

اخراج

3 مطلب

توییتر 300 نفر از کارمندان خود را اخراج می‌کند

کارگرانی که به وزیر کار نامه انتقادی نوشتند اخراج شدند