برچسب:

اصغر فرهادی

6 مطلب

نقش پررنگ «کن» در اسکار ۲۰۱۹