برچسب:

اصغر فرهادی

8 مطلب

داستان فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی چیست؟

نقش پررنگ «کن» در اسکار ۲۰۱۹