برچسب: افزایش حقوق کارکنان
12 مطلب

تکلیف افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان مشخص می‌شود؟

افزایش حقوق چند درصد اعمال شد؟

حقوق کارمندان چقدر افزایش یافت؟

یارانه افراد با حقوق بالای ۵ میلیون تومان در سال ۹۸ حذف می‌شود

منابع برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق موجود است