برچسب:

اقتصاد چین

53 مطلب

آن‏ها به راستی چگونه موفق شدند؟

چین، برنده اقتصادی دوران کرونا

هدف اصلی توافق ایران و چین چیست؟

اقتصاد چین و جهان در دوران پساکرونا چگونه خواهد بود؟

کرونا با اقتصاد چین چه کرد؟

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت گردشگری چقدر است؟

چین به یکی از مراکز اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد

اقتصاد چین برای نبرد با آمریکا آماده می‌شود