برچسب:

اقتصاد ژاپن

8 مطلب

اقتصاد ژاپن وارد رکود شد

چطور اقتصاد ژاپن 1.6 درصد کوچک شد؟

ثبات در سرزمین زلزله؛ ژاپن و رشد اقتصادی پایدار

موانع ژاپن برای رسیدن به نرخ تورم 2 درصدی

ثروت جهان در کجا جمع شده است؟