برچسب: اقدام ملی مسکن
38 مطلب

مسکن ملی برای دهک‌های ۴ تا ۷ است

۲۵ هزار مسکن ملی در اطراف تهران ساخته می‌شود

شروع مرحله جدید ثبت‌نام مسکن ملی از چهارشنبه / 5 استان در لیست نام‌نویسی

۱۷۰ هزار مسکن برای معلمان ساخته می‌شود

ثبت‌نام خرید مسکن دولتی در شهرهای جدید از هفته اول آذر آغاز می‌شود