برچسب:

اقساط وام

3 مطلب

بازی بانک‌ها با آبروی خود و مردم

احتمال برداشت ٢۴ درصد سود برای اقساط معوق دوره کرونا ‏