برچسب: الکساندر نواک
15 مطلب

کاهش تولید نفت روسیه مطابق توافق اوپک

توافق نفتی باید حفظ شود

برنامه نفت ایران در برابر کالای روسیه

مذاکرات جدید اقتصادی تهران-مسکو