برچسب: اموال تملیکی
2 مطلب

فروش اموال تملیکی با مصوبه هیئت دولت

مجوز قضایی برای انهدام خودروهای قاچاق صادر نشده است