برچسب:

اموال تملیکی

10 مطلب

پرونده «ذرت‌های آلوده» تعیین تکلیف شد

دستور رئیسی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی گمرک تا سه ماه آینده

انهدام سرم‌های وارداتی تاریخ گذشته، در دستور کار!

مزایده اموال منقول سازمان اموال تملیکی برگزار می‌شود

فروش اموال تملیکی با مصوبه هیئت دولت

مجوز قضایی برای انهدام خودروهای قاچاق صادر نشده است