برچسب: انتخابات اتاق بازرگانی
131 مطلب

اعضای جدید هیات‌رییسه اتاق تهران اردیبهشت مشخص می‌شوند

زمان انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی ایران مشخص شد

بررسی آرای انتخابات اتاق بازرگانی

رکورد دوره قبل انتخابات اتاق تهران شکست

گزارش تصویری از انتخابات اتاق بازرگانی تهران

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 9