برچسب:

انتشار اوراق

5 مطلب

چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت‌های بورس نداریم

کسری بودجه از کجا جبران شد؟

انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است