برچسب: انتشار صکوک
3 مطلب

وزارت اقتصاد اوراق منفعت منتشر می‌کند

حجم انتشار صکوک به مرز ۶۰ درصد رسید