برچسب: اوراق صکوک
1 مطلب

۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای سود تسهیلات صنعتی