برچسب:

اورانیوم

12 مطلب

غنی‌سازی 90 درصدی اورانیوم در ایران

برداشت اورانیوم ۲۰درصد زیر نظر آژانس است

ایران، ۲۰۰ گرم فلز اورانیوم با غنای ۲۰ درصد تولید کرده است

غنی‌سازی با چهارمین آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز