برچسب:

ایرلاین

49 مطلب

هیچ اطلاع‌رسانی از نقدی شدن فروش سوخت به ایرلاین‌ها نشده است

مذاکره با هند ، کره و کاندا برای برقراری پرواز مستقیم به ایران

فروش نقدی سوخت به هواپیما‌ها یک ماه عقب افتاد

چراغ سبز سازمان هواپیمایی به ایرلاین‌های خارجی