برچسب:

بازارگردان

8 مطلب

بازار گردان‎ها حق فروش ندارند!

الزام ناشران به معرفی بازارگردان

بازارگردان برای تمامی شرکت‌های بورسی الزامی شد