برچسب:

بازار مرغ

432 مطلب

قیمت مرغ گرم ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

قیمت مرغ گرم ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

قیمت مرغ به زیر ۵۰ هزار تومان رسید

قیمت مرغ گرم ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

قیمت مرغ گرم ۵ مرداد ۱۴۰۱

قیمت مرغ گرم ۳۰ تیر ۱۴۰۱

زیان ۲۰۰۰ میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه/ مرغ ۳۵ هزار تومانی بدون مشتری

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 29