برچسب:

بازنشسته

8 مطلب

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان امسال ادامه دارد/ راه دور زدن تحریم‌ها را می‌دانیم

اشتباه در حذف یارانه و دردسرهای جدید مردم / اعتراض به قطع یارانه‌ها همچنان ادامه دارد

زمان پرداخت قسط اول پاداش فرهنگیان بازنشسته