برچسب: بافت فرسوده
89 مطلب

تامین اعتبار یارانه تسهیلات بافت فرسوده

دولت در بیرون شهر خانه می‌سازد

۲۰ درصد از مساحت شهری کشور بازآفرینی می‌شود

ماشه عرضه مسکن ارزان

دور تازه همکاری دولت و شهرداری در بافت فرسوده

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 6