برچسب: بافت فرسوده
65 مطلب

بودجه وزارت راه و شهرسازی، عدد «صفر» است

شرایط بازسازی واحدهای مسکونی بافت فرسوده

ساماندهی بازار مسکن در گرو ثبات اقتصادی است

۳۰۰ هزار شغل با نوسازی بافت فرسوده

دولت نباید حتی یک خانه بسازد

ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده

تغییرات جدید در پرداخت وام مسکن

افتتاح حساب ۴۴۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم

۱۳ سال زمان برای مقاوم‌سازی واحدهای بی‌دوام پایتخت

جمع آوری اطلاعات جمعیتی مناطق ناکارآمد شهری

ساخت مسکن متمرکز در بافت فرسوده اشتباه است

تاسیس تعاونی مسکن بافت فرسوده

سه چالش نوسازی در بافت فرسوده