برچسب: بافت فرسوده
71 مطلب

واکنش عضو شورای شهر به افزایش قیمت مسکن در تهران

قراردادهای اجاره دو ساله می‌شوند

بودجه وزارت راه و شهرسازی، عدد «صفر» است

شرایط بازسازی واحدهای مسکونی بافت فرسوده

ساماندهی بازار مسکن در گرو ثبات اقتصادی است

۳۰۰ هزار شغل با نوسازی بافت فرسوده

دولت نباید حتی یک خانه بسازد

ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده

تغییرات جدید در پرداخت وام مسکن

افتتاح حساب ۴۴۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم