برچسب:

بافت فرسوده

98 مطلب

دستور روحانی به اسلامی درباره پروژه‌های مسکونی منطقه ۲۲ تهران

تامین اعتبار یارانه تسهیلات بافت فرسوده

دولت در بیرون شهر خانه می‌سازد

۲۰ درصد از مساحت شهری کشور بازآفرینی می‌شود

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 7