برچسب:

بانک رفاه کارگران

6 مطلب

تغییر عجیب در صورت مالی بانک رفاه / دلیل بدهی ۱۵۴ هزار میلیاردی چیست؟

وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان با سود ۱۵ درصد

بانکی که 3 سال است اطلاعات نمی‌دهد / رشد 4 برابری بدهی‌های بانکی این بانک در یک سال

سهم بدهی تامین اجتماعی به بانک‌ها