برچسب:

بخش کشاورزی

95 مطلب

جیره‌بندی آب در تهران مطرح نیست

چهار ماموریت‌ برای سازگاری با کم‌آبی

مصرف آب در بخش کشاورزی باید کاهش یابد

نقش آب در اقتصاد اجتماعی و سیاسی ایران

هشدار به رانت‌خواران ارزی نهاده‌های کشاورزی

92.5 درصد آب ایران در کشاورزی فرو می‌رود

30 صندوق تخصصی حمایت از بخش کشاورزی ایجاد می‌شود